Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Η Εκκλησία του Χριστού και η εκκλησία των πονηρευομένωνΗ Εκκλησία του Χριστού και η εκκλησία των πονηρευομένων

Ταπεινή εργασία στην οποία αναφέρονται καλά γνωστές, απλές αλήθειες της Δογματικής - Επιστήμη της Ακρίβειας.

Πολλοί άνθρωποι μιλάνε για Εκκλησία, για Ορθοδοξία, ακόμα και οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όμως όλες αυτές οι γενικότητες, που κατά καιρούς ανα­φέ­ρον­ται, έχουν ξεφύγει από τις ρίζες της Ορθοδοξί­ας, και αν και μιλάνε για Ορθοδοξία, ουσιαστικά αναφέρον­ται σε κάτι τυπικό, που το έχουν μάθει από τους γονείς τους, χωρίς να ανταποκρίνεται στην ουσία της Πίστης μας, δηλαδή στο τί πραγματικά σημαίνει Ορθοδοξία, στο τί σημαίνει Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και πολ­λές φορές δεν μπορούν και να διαχωρίσουν την Αλήθεια από την πλάνη, την Εκκλησία του Χριστού από την εκ­κλη­σία των πονηρευομένων. Και πλανεύονται από τον πονηρό, τον θέλοντα πλανήσαι, εί δυνατόν, και τους εκλεκ­τούς (Ματθ.24&24). Το όνομα “εκκλησία των πονη­ρε­υομένων” αναφέρεται στο Ψαλτήρι. Αναφέρεται από τον ίδιο το Θεό, το Αγιο Πνεύμα δια μέσω του Προφήτη Δαυίδ "Εμίσσησα την εκκλησία των πονηρευομένων και με των ασεβών ού μη καθίσω". (Ψαλ.25:5)

001: Ποιά είναι η Εκκλησία του Χριστού και ποια η εκκλησία των πονηρευομένων

Η ΜΟΝΗ διδα­σκα­λία για τη Σωτηρία: Η δική μας θρησκεία, η Ορθοδοξία, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι εθνική παράδοση. Είναι η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ.

002: Τι ακριβώς μας αποκάλυψε ο Θεός;

003: Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε απόγονος του Αδάμ, γεννήθηκε μολυσμένος από την αρρώστια του θανάτου

Για παράδειγμα ό Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ (1867) στή διδασκαλία του
004: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ­ΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕ­ΤΙ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ
σε τέτοιους χριστιανούς απαντάει: "Χριστιανοί!!! Μυθολογείτε γύρω από τήν σωτηρία, αγνο­ώντας αυτήν καί τόν λόγο γιά τόν οποίο ο κόσμος έχει ανάγκη σωτηρίας καί τελικά εσείς οι ίδιοι δέν γνω­ρί­ζε­τε τόν Χριστόν, ο οποίος είναι ο Μόνος διά του Οποίου αποκτούμε τήν σωτηρία. Ιδού λοιπόν H ΜΟΝΗ διδασκα­λία επί τού προκειμένου, η διδασκαλία της Αγίας Ορθό­δο­ξης Εκκλησίας...

005: Υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας!

006: Για τη Σωτηρία του ανθρώπινου γένους ο Ίδιος ο Θεός αποφά­σισε να γίνει άνθρωπος χωρίς να σταματήσει να είναι και Θεός.
007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24)

008: Το μυστήριο της Βαπτίσεως

009: Χριστιανός είναι ΜΟΝΟ ο ενωμένος με τον Χριστόν! Η Αλήθεια δεν είναι πιά μόνο ιδέα! Ή Αλήθεια έίναι Προ­σω­πικότητα - η προσωπικότητα Ιησούς Χριστός! (Ιωάν.14:6) Η Αλήθεια ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ! (Ιωάν.1:14)
010: Η Εκκλησία τού Χριστού είναι ΜΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και ΑΧΩΡΙΣΤΗ!

011: Αν ένας Δεσπό­της, ή Ιερέας αποκόπτεται από την Εκκλησία, τότε μαζί μ’αυτόν αποκόπ­τε­ται και ολόκληρο το ποίμνιό του, όλοι οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι μ’ αυτόν. Παύονται από τα Μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία είναι απαραί­τητα γιά τη Σωτηρία!

012: Για αυτό και δε θα κατακριθεί μόνο ο ποιμέ­νας αλλά και τα πρόβατα ενωμένα μ’ αυτόν! Οφθαλμοφανές είναι λοιπόν: πεσούνται σε απώλεια καί ο χωρισμένος από την Άμπελο - από το Θεό - ποιμένας αλλά και τα πρόβατα πού τον ακολοθούν (Ματθ.15:14)! Αυτό συμβαίνει με όλες τις αιρέσεις. Αυτό συμβαίνει και με την "εκκλησία" του νέου ημερολογίου=ΠΑΝαίρεση του οικουμενισμού. Αυτό συμβαίνει καί με όλα τά σχίσματα.

013: Μόνο αυτός που δια μέσω του Μυστη­ρίου της Εκκλησίας γεννήθηκε στην Άμπελο Ιησούς Χριστός και μένει ενωμένος σ’ αυτό το Δέντρο της Ζωής έχει την ελπίδα για Αιώνια Ζωή, διότι ο Θεός έδωσε ΜΟΝΟ αυτό το Δρόμο για τη Σωτηρία!

014: όποιος αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών ως μυστήρια (βλ. Απ.Καν. 46) - όποιος αναγνωρίζει το βάπτισμα των αιρετικών ως βάπτισμα (βλ. Απ.Καν.47), ή ακόμα χειρότερα - το ράντισμα των αιρετικών ως βάπτισμα (βλ. Απ.Καν. 49-50 μαζί με την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου γιά τα όρια τής οικονομίας) θεωρείται Λύκος που βλάπτει τα πρόβατα! - διότι δεν διακρΙνει το σώμα τού Κυρίου (Ά.Κορ.11:29): καί το Αίμα τού Κυρίου!!! (Ά.Κορ.11:27)

Οποιος λαλεί διαφορετικά θεωρείται λύκος εν δέρμα προβάτου που βλάπτει τα πρόβατα! (Ματ.7:15,)

015: Πώς θα γίνει η έλευση του αντιχρίστου;

016: P) παγκόσμια πολιτική E) παγκόσμια οικονομία R) παγκόσμια θρησκεία

R) παγκόσμια θρησκεία: Σ’ αυτή την παγκόσμια θρησκεία ανήκει και η "εκκλησία" του νέου ημερολογίου! Βλέπε στο τέλος “Παγκοσμιοποιήση της Εκκλησιας" - για να καταλάβεις ποιός είναι ο πραγματικός σκοπός της εισβολής του νέου ημερολογίου εις την Ελληνική Εκκλησία το 1924.

Έχουν κοινή θρησκευτική ζωή, κοινές τελετές, κοινές λειτουργίες. Η ένωσις τους δεν αναζητείται πια, αλλά ήδη υπάρ­χει! Είναι πραγματικό­τητα! Εκφράζεται σ’ αυτές τις κοινές τε­λε­τές, σ’ αυτές τις κοινές λει­τουργίες, κοινή θρησκευτική ζωή..

Θα αναφέρουμε μόνο δύο
017: δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινών λειτουργιών.

i-230716 003 Κοι­νή θρησκευτική λειτουρ­γία στο Βανκού­βερ, Καναδάς, Αύγουστος 1983

i-230716 009 Κοινή λειτουργία στην Καμπέρα Αυστραλίας, 7 φεβρουα­ρίου 1991.

020: Τα γεγονότα αυτά φανερά δείχνουν, ότι η νεοη­με­ρο­λογίτικη εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι απλά "νεοημερολογίτικη ορθόδοξη εκκλησία", αλλά είναι αιρετι­κή - ανήκει στην ΠΑΝαιρέση του οικουμενισμού.

Γι' αυτό και ο Σεβασμιότατος Καλλίνικος Αχαϊας και Πάσης Πελοποννήσου στη συγκέντρωση πριν την επικίνδυνη έλευση του πάπα στην Ελλάδα το έτος 2001 είπε ανοικτά καθαρά και απλά μπροστά στον Ορθόδοξο λαό και σε όλους τους Αρχιερείς της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών:

“Η νεοημερολογίτικη εκκλησία (και όσοι συμμε­τέχουν σε αυτή, ανήκουν στην παναίρεση του οικουμενισ­μού) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ορθόδοξοι! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ μυστήρια! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ χάρη του Αγίου Πνεύματος! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ιεροσύνη! ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ!! Όσοι βρίσκονται εκεί δεν έχουν ελπίδα να σωθούν από εκεί που βρίσκονται! ΠΡΕΠΕΙ να βγουν από εκεί για να έχουν αυτή την ελπίδα! Εάν κάποιος από εμάς τους καθησυχάσει ότι από εκεί που βρίσκονται μπορούν να σωθούν - αυτό είναι ΔΙΚΗ ΜΑΣ προδοσία! Και ο καθένας τέτοιος που με τέτοιο τρόπο τους πλανεύει, θα είναι ΣΥΝΥΠΕΥΘΥ­ΝΟΣ στη φοβερή Κρίση του Θεού όταν κατακριθούν ως αιρετικοί!"

021: όπως δεν υπήρχε σωτηρία για τον Αδάμ, κατ’ οικονομί­αν, όταν έφαγε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και αφού ΔΕΝ δέχτηκε την μετά­νοια - δέχτηκε Θάνατο! Ο μοναδικός τρόπος είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ και Επιστροφή στο Θεό σύμφωνα με το νόμο τού Θεού - και όχι "οικονομολογίες"

Αυτή είναι H ΜΟΝΗ διδασκα­λία της Αγ. Ορθό­δο­ξης Εκκλησίας: "πάς, γάρ, ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, κάν νυστεύη, καν σημεία ποιή, και προφητεύη, ΛΥΚΟΣ φαινέσθω σοι εν προβάτου δορά προβάτων βοράν κατεργαζόμενος".

+ Πατήρ Ιωάννης Βασιλέυσκι

Παγκοσμιοποίηση της Εκκλησίας

__________________________________

Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Πλατανιά, ΔΡΑΜΑΣ, τηλ. 2521301323, 6937016066

f.john.gr@gmail.com