Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

003: Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε απόγονος του Αδάμ, γεννήθηκε μολυσμένος από την αρρώστια του θανάτου

003: Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε απόγονος του Αδάμ, γεννήθηκε μολυσμένος από την αρρώστια του θανάτου

- διότι προέρχε­ται από την ίδια πηγή - Αδάμ - η οποία ήταν μολυσμένη από την αρρώστια που ονομάζεται ΘΑΝΑΤΟΣ.Έκτοτε η κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων ήταν η απώ­λεια (ο θάνατος). Αυτό κληρονόμη­σε κάθε άνθρω­πος γεννημένος εν Αδάμ. Και αυ­τή είναι η αι­τία που οι άν­θρω­ποι με­τά την παρέ­λευ­­ση της προσ­ωρι­νής τους ζω­ής στη γη, κα­τέ­λη­γαν στον Άδη. Όλοι. Και οι καλοί και οι κακοί. Και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Καμία θρησκεία και καμιά φιλοσο­φία δεν μπορούσε να σώσει τον άνθρω­π­ο από αυτή τη μοίρα - κοινή γιά όλους τους ανθρώπους.

Είναι συχνό το ερώτημα: "Γιατί να μην μπορεί να σωθεί ένας δίκαιος και καλός άνθρωπος που όμως δεν είναι Χριστιανός;"Όταν ένα τέτοιο ερώτημα προέρ­χε­ται από έναν άνθρωπο που δεν είναι χριστιανός, είναι κατανοητό και αναμενόμενο. Εάν όμως είναι χρισ­τια­νός, τότε αποκαλύπτεται ότι αυτός είναι χριστιανός μόνο κατ' όνομα και καθόλου δεν έχει γνώση τί είναι χρισ­τι­α­νι­σμός ή έχει ξεφύγει εντελώς από αυτή τη γνώση. Η απάν­τηση στην μη δυνατή σωτηρία των μη χριστιανών έρ­χε­ται από τους Αγίους Πατέρες, από τους Αγίους του Θεού: Οι αιρετικοί, οι αλλόθρησκοι, οι σχισματικοί είναι αδύνατο να σωθούν έστω και αν έχουν καλά έργα.

Για παράδειγμα ό Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ (1867) στή διδασκαλία του

004: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ­ΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕ­ΤΙ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ

σε τέτοιους χριστιανούς απαντάει: "Χριστιανοί! Μυθολογείτε γύρω από τήν σωτηρία, αγνο­ώντας αυτήν καί τόν λόγο γιά τόν οποίο ο κόσμος έχει ανάγκη σωτηρίας καί τελικά εσείς οι ίδιοι δέν γνω­ρί­ζε­τε τόν Χριστόν, ο οποίος είναι ο Μόνος διά του Οποίου αποκτούμε τήν σωτηρία.