Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24)

007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24) - και μαζί Του ελευ­θέρωσε όλους τους νεκ­ρούς που Τον περίμε­ναν με πίστη.


Όλοι οι Προ­φή­τες μετά τη κάθοδό τους στον Άδη κήρυτταν το ίδιο κήρυγμα που κήρυτταν και στην επίγεια ζωή τους. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυττε ότι πίσω του ακολουθεί ο Ισχυρότερός του (Ματ.3:11, Μάρκ.1:8, Λουκ.3:16). Και στον Άδη άκουγαν όλοι.


Όλες οι ψυχές που ήταν εγκλωβισμένες για χιλιάδες χρόνια. Όσοι πίστεψαν ελευθερώθηκαν! Ο Χριστός ο Απόλυτος Νικητής άδειασε το Άδη και γέμισε τον Παράδεισο!

Μετά την Ανάσταση του, ο Καινούριος Αδάμ, γέννησε κληρονομιά.


Έτσι μεγαλώνει μια καινούρια Ανθρωπότητα. Η Ανθρωπότητα Ιησούς Χριστός.


Έχουμε λοιπόν: αφενός ο άνθρωπος Αδάμ - και η ανθρωπότητα Αδάμ. Αφετέρου ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός (ο Καινούριος Αδάμ) και η Ανθρωπότητα Ιησούς Χριστός - ή Καινούρια Ανθρωπότητα. Αφενός η Άμπελος Αδάμ, η οποία είναι η άμπελος της γνώσεως του καλού και του κακού. Αφετέρου η Άμπελος Ιησούς Χριστός, η οποία είναι η Άμπελος της Ζωής (Ιωαν.15:1-6) - το Δέντρο της Ζωής.


008: Το μυστήριο της Βαπτίσεως