Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

021: ΜΕΤΑΝΟΙΑ και Επιστροφή στο Θεό και όχι "οικονομολογίες"

021: ΜΕΤΑΝΟΙΑ και Επιστροφή στο Θεό και όχι "οικονομολογίες"

- όπως δεν υπήρχε σωτηρία για τον Αδάμ, κατ’ οικονομί­αν, όταν έφαγε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και αφού ΔΕΝ δέχτηκε την μετά­νοια - δέχτηκε Θάνατο! Ο μοναδικός τρόπος είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ και Επιστροφή στο Θεό και όχι "οικονομολογίες".

Όπως είπαμε, μετά την αποκατάσταση του Αδάμ εν τω Παραδείσω, επαναλαμβάνεται η πρώτη εντολή το Θεού για μας τους καινούριους "Αδάμους" της Καινής Διαθήκης ότι επιτρέπεται να τρώμε μόνο από το Δέντρο της Ζωής και ποτέ από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού - διότι ο Νόμος του Θεού δεν κα­τα­λύ­εται εις τους αιώνας των αιώνων. Γι’ αυτό και επανα­­λαμ­βάνεται αυτός ο Νόμος του Θεού. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί

1) ένας Χριστιανός, δηλαδή άνθρωπος, που με τη χάρη του Θεού ανήκει πια στο Δέντρο της Ζωής, να γεύεται και από το δέντρο του καλού και του κακού, το οποίο δέν­τρο είναι η εκκλησία των πονηρευομένων "Εμί­σ­ση­σα την εκκλησία των πονηρευομένων και με των ασεβών ού μη καθίσω"(Ψαλ.25:5). Τέτοιος δε θα σω­θεί αν δεν μετα­νο­ήσει και δώσει καρπόν άξιον της μετάνοιάς του (Ματ.3:8-10).

2) δεν μπορεί ένας λειτουργός του Κυρίου, δηλαδή ένας Ιερέας από τη Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία, να κοινωνάει και ανθρώπους, οι οποίοι ανήκουν στο δέν­τρο της γνώσης του καλού και του κακού - δηλαδή στην εκκλησία των πονηρευομένων - και ακόμα δεν είναι ΝΟΜΙΜΑ ενωμένοι στην Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών.
Ακόμα πιο πονηρό είναι ένας τέτοιος ιερέας να λέεί - "Ε! το κάνω κατ' οικονομία!" Αυτό είναι πονηριά, με την οποία εναντιώνεται στον ίδιο το Θεό, αυτό δεν είναι "οικονομία" αλλά είναι ακραία παρανομία. Ο ίδιος είναι άνθρωπος ακραίος και πονηρός, εχθρός του Θεού! Όπως αποκάλυψε η Ίδια η Παναγία στο βίο των 26 μαρ­­­τύ­­­ρων τής Ι.Μ.Ζωγράφου, Άγ.Όρ.: "Εχθροί του Υού μού καί δικοί μου προσωπικοί εχθροί". Για τέτοιον, αν δεν μετανοήσει, δεν υπάρχει σωτηρία!

Απόδειξη για 1 και 2: όπως δεν υπήρχε σωτηρία για τον Αδάμ, κατ’ οικονομί­αν, όταν έφαγε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και αφού ΔΕΝ δέχτηκε την μετά­νοια - δέχτηκε Θάνατο! Ο μοναδικός τρόπος είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ και Επιστροφή στο Θεό και όχι "οικονομολογίες"