Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Υποσημείωση 1

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Υποσημείωση 1

Ο Απόλιτος Βασιλεύς - ο θεάνθρωπος Ιησούς Χρηστός - έδωςε στους Αποστόλους Του την εξουσία να δένουν και να λύνουν: "όσα εάν δήσητε επί της γης, έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επί της γης, έσται λελυμένα εν τω ουρανώ." (Ματ. 18:18) Και έτσι τους έστειλε σ'όλη την οικουμένη να εκτελούν το Μυστήριο της Βάπτισης και τα υπόλοιπα Εκκλησιαστικά Μυστήρια.