Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

010: Η Εκκλησία τού Χριστού είναι ΜΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και ΑΧΩΡΙΣΤΗ!

010: Η Εκκλησία τού Χριστού είναι ΜΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και ΑΧΩΡΙΣΤΗ!


Και δεν μπορεί να συνυπάρχουν δύο, τρείς κ.λ.π. "εκκλησίες" - ο Θεός ο Ίδιος ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ! Ο Θεός δεν είναι διπλό-πιστος: “Είς Κύριος, μία πίστις, έν βάπτισμα” (Εφεσ.4:4-5).

Εδώ είναι η Οδός, η Αλήθεια, η Ζωή!

Ο Χριστός είναι η Άμπελος και οι Απόστολοι τα κλαδιά. Οι σημερινοί Επίσκοποι είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΝΑ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ! (βλ. την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας), και οι Ιερείς είναι τα κλαδιά με την σειρά τους, υπό τον ίδιο όρο. Οι πιστοί είναι ενωμένοι στην Άμπελο με τους Ιερείς και με το Χριστό, πάλι υπό τον ίδιο όρο(!) γι' αυτό και ονομάζονται πιστοί!

Εάν ένας ιερέας ή αρχιερέας δεν ορθοτομεί τον λόγο της του Θεού αλήθειας αποκόπτεται από την Άμ­πελο (την Εκκλησία) και πίπτει σε σχίσμα ή σε αίρε­ση.


Εκεί ένα κλαδί αποκόπτεται από την Άμπελο Ιησούς Χριστός Σαν αποτέλεσμα, μαζί με αυτό αποκόπτονται και όλα τα κλαδιά (ιερείς) και τα μικρά κλαδάκια (λαϊκοί) που είναι ενωμένα μ’ αυτό.

011: Αν ένα κλαδί που αποκόπτεται από την Άμπελο (την Εκκλησία) είναι Δεσπό­της, ή Ιερέας, τότε μαζί μ’αυτόν αποκόπ­τε­ται και ολόκληρο το ποίμνιό του, όλοι οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι μ’ αυτόν. Παύονται από τα Μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία είναι απαραί­τητα γιά τη Σωτηρία!