Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

011: Αν ένας Δεσπό­της, ή Ιερέας αποκόπτεται από την Εκκλησία, τότε μαζί μ’αυτόν αποκόπ­τε­ται και όλοι οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι μ’ αυτόν.

011: Αν ένα κλαδί που αποκόπτεται από την Άμπελο (την Εκκλησία) είναι Δεσπό­της, ή Ιερέας, τότε μαζί μ’αυτόν αποκόπ­τε­ται και ολόκληρο το ποίμνιό του, όλοι οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι μ’ αυτόν. Παύονται από τα Μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία είναι απαραί­τητα γιά τη Σωτηρία!


Ο Ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρει στους Αποστόλους Του: "Eγώ είμαι η Αμπελος - Εσείς είστε τα κλαδιά. Όποιος μένει ενωμένος με Εμένα έχει την Αιώνια Ζωή,


όποιος αποκοπεί από Εμένα χάνει την Αιώνια Ζωή. Ξεραίνεται. Και τα ξέρα τα μαζεύουν και τα καίνε". (Ιωαν.15:1-6)

Δηλαδή: Ο αποκομμένος από το Δένδρο της Ζωής Αρχιερέας και οι Ιερείς του ΧΑΝΟΥΝ την εξουσία να δένουν και να λύνουν - ΧΑΝΟΥΝ την εξουσία να κάνουν Μυστήρια - διότι αποκόπηκαν από τον Ίδιο τον Χριστό , ο Οποίος τους έδωσε αυτήν την εξουσία! Στίς τελετές τους εκτελείται μόνο το σκέλος το ορατό για το ανθρωπινό μάτι. Το Μυστηριακό ΔΕΝ εκτελείται! - Δεν γίνεται μυστίριο, αλλά μόνο μία ανθρώπινη ξερή τελετή! Ουσιαστικά ούτε λύνουν ούτε δένουν! Καθώς λέγει ο Κύριος: "μείνατε εν Εμοί, καγώ εν υμίν. Καθώς το κ)ήμα ου δύναται καρπόν φέρειν αφ' εαυτού, εάν μη μείνη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ υμείς, εάν μη εν εμοί μείνητε." (Ιω.15.4). Αρα -χάνουν την Σωτηρία! Γιατί; Διότι - να, παράδειγμα: ήλθες για να εξομλογηθής σε τέτοιο "ιερέα". Αυτός έχει γένεια (αν έχει!), φοράει ράσα και επιτραχέίλι, εσύ του λες τις αμαρτίες σου και αυτός σου διαβάζει ευχή για να λύση τις αμαρτίες πού είπες. Καί όμως ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ να λύση! Γιατί; Διότι εξαιτίας της αίρεσης του έχασε την εξουσία του να λύνη και να δένη - γι'αυτό δεν μπόρεσε να λύση και τις δικές σου αμαρτίες! Και εσύ - οπός ήλθες, έτσι και απήλθες -κουβαλόντας πάλι τις αμαρτίες σου!...

012: Για αυτό και δε θα κατακριθεί μόνο ο αποκομμένος από το Δένδρο της Ζωής ποιμέ­νας αλλά και τα πρόβατα ενωμένα μ’ αυτόν!