Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

012: Δε θα κατακριθεί μόνο ο αποκομμένος από το Δένδρο της Ζωής ποιμέ­νας αλλά και τα πρόβατα ενωμένα μ’ αυτόν!

012: Δε θα κατακριθεί μόνο ο αποκομμένος από το Δένδρο της Ζωής ποιμέ­νας αλλά και τα πρόβατα ενωμένα μ’ αυτόν!

Δότι αυτοί οι ίδιοι τον ακολο­υθούν στην απώλειά τους! Έχουν οι ίδιοι ευθύνη διότι οι ίδιοι κάνουν παρακοή στο Θεό που δεν αφήνουν τέτοιους ιερείς! Ο Κύριος διατάζει να τους αφήσουν - είναι διαταγή Θεού: "άφετε αυτούς: οδηγοί είσι τυφλοί τυφλών, τυφλός δε τυφλού εάν οδηγή; αμφότεροι είς βόθυνον πεσούνται" (Ματθ.15:14) - Πολλές φορές σ' αυτή την παρακοή στο Θεό τους παρασύρουν οι ίδιοι οι ψευτοποιμένες - ζητάνε από τους ανθρώπους να υπακούουν σ' αυτούς! Οι Απόστολοι όμως καθαρά λένε: πρέπει να ακούμε περισσότερο το Θεό παρά τους ανθρώπους (Πράξεις.4:19). Διό εξέλθατε εκ μέσου αυτόν καί αφορίσθητε, λέγει Κύριος και καθάρτου μή άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι υμάς (Β.Κορ.6:16-18). Οφθαλμοφανές είναι λοιπόν: πεσούνται σε απώλεια καί ο χωρισμένος από την Άμπελο - από το Θεό - ποιμένας αλλά και τα πρόβατα πού τον ακολοθούν (Ματθ.15:14)! Αυτό συμβαίνει με όλες τις αιρέσεις. Αυτό συμβαίνει και με την "εκκλησία" του νέου ημερολογίου=ΠΑΝαίρεση του οικουμενισμού. Αυτό συμβαίνει καί με όλα τά σχίσματα.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, σωτηρία ούτε στα σχίσματα, ούτε στην εκκλησία του νέου ημερολογίου - η οποία είναι αιρετική - ανήκει στη χειρότερη αίρεση στην ιστορία της ανθρωπότητας - η Παναίρεση του οικουμενισμού. Μόνο στη ΜΙΑ Γνήσια Εκκλησία του Χριστού είναι η Σωτηρία.

013: Μόνο αυτός που δια μέσω του Μυστη­ρίου της Εκκλησίας γεννήθηκε στην Άμπελο Ιησούς Χριστός και μένει ενωμένος σ’ αυτό το Δέντρο της Ζωής έχει την ελπίδα για Αιώνια Ζωή, διότι ο Θεός έδωσε ΜΟΝΟ αυτό το Δρόμο για τη Σωτηρία!