Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

013: Μόνο αυτός που γεννήθηκε στην Άμπελο Ιησούς Χριστός και μένει ενωμένος σ’ αυτό το Δέντρο της Ζωής έχει την ελπίδα για Αιώνια Ζωή!

013: Μόνο αυτός που δια μέσω του Μυστηρίου της Εκκλησίας γεννήθηκε στην Άμπελο Ιησούς Χριστός και μένει ενωμένος σ’ αυτό το Δέντρο της Ζωής έχει την ελπίδα για Αιώνια Ζωή, διότι ο Θεός έδωσε ΜΟΝΟ αυτό το Δρόμο για τη Σωτηρία!

Αυτό λέει και ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος όπως αναφέραμε και προηγουμένως στην Α΄ επιστ. Κεφ.4 στιχ.1-3 : "Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ει εκ του Θεού έστιν, ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν είς τον κόσμον. Εν τούτω γινώσκετε το Πνεύμα του Θεού. Πάν πνεύμα ό ομολογεί Ιησούν Χριστόν έν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού έστι. Και πάν πνεύμα ό μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι, και τούτο έστι το του αντιχρίστου ό ακηκόατε ότι έρχεται, και νυν εν τω κόσμω εστίν ήδη."

Θα ρωτήσει κανείς "μα και οι αιρετικοί πιστεύουν ότι εν σάρκα ήρθε ο Χριστός. Ποια είναι η διαφορά;" Πιστεύουν και οι αιρετικοί, αν πιστεύουν, αλλά δεν ομολογούν τη Σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστεύουν και οι νεοημερολογίτες-οικουμενιστες αλλά δεν ομολογούν την Σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ακόμα και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ήρθε με Σάρκα ο Κύριος Ιησούς Χριστός όμως καθόλου δεν ομολογούν - μόνο τρέμουν (Ιάκ.2:19). Αλλο είναι το "ΠΙΣΤΕΥΩ" και άλλο το "ΟΜΟΛΟΓΩ". Το "Ομολογώ" εμπεριέχει ΠΡΑΞΗ. Την πράξη της Ενώσεως με την Άμπελο Ιησούς Χριστός. Το να ομολογήσω τη Σάρκα του Κυρίου Ιησού Χριστού σημαίνει να ενωθώ με Αυτή τη Σάρκα - ώς αποκλειστική ανάγκη για την Σωτηρία μού! Αν οι αιρετικοί, οι αιρετικοί-οικουμενιστες, οι σχισματικοί, οι αλλόθρησκοι θέλουν να ομολογήσουν ότι με Σάρκα ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός - πρέπει να αποκοπούν από την Άμπελο Αδάμ που βρίσκονται, γιατί εκεί που βρίσκονται, δεν υπάρχει Σωτηρία, και να ενωθούν με την Άμπελο Ιησούς Χριστός - με τη Σάρκα τού Χριστού - ΕΤΣΙ ομολογείται η αποκλειστική ανάγκη για τη Σωτηρία του ανθρώπου - με ένωση με αυτή τη Σάρκα-Εκκλησία: ή επανένωση με τον Θεόν!

Όποιος δεν ομολογήσει - και παραμένει στην Άμπελο Αδάμ είτε μέσω του σχίσματος του είτε μέσω της αίρεσής του - δεν έχει ελπίδα να σωθεί όπως δεν σώθηκε κανείς εν Αδάμ, ούτε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος - ο μεγαλύτερος γενομένος εν Αδάμ - αλλά όλοι κατέβηκαν στον Άδη. Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μαρτυρεί: "Αμίν έγω υμίν, ούκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών (δηλαδή: στο δέντρο Αδάμ!) μείζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δέ μικρότερος εν τή Βασιλεία του Θεού (δηλ. πού γεννήθηκε στο Δέντρο Ιησούς Χριστός!) μείζων αυτού έστι" (Ματθ.11:11, Λουκ.7:28) Για να την έχει αυτή την ελπίδα γιά Σωτηρία, όποιος θέλει να σωθεί, πρέπει να ομολογήσει και να αποκοπεί από την Άμπελο Αδάμ και να ενωθεί με το Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού - την Εκκλησία Του - το Παράδεισο - την Βασιλεία των Ουρανών - εν ουρανώ καί επί γής (Ματθ.28:18).

Πώς ακριβώς γίνεται; Είναι καθαρά διατεταγμένο στο Ιερό Πηδάλιο της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας.Αυτό απαντάνε οι Άγιοι Πατέρες - απαντάει η Εκκλησία του Χριστού: Αυτή είναι η μόνη διδασκαλία που οδηγεί στη σωτηρία - η διδασκαλία της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όποιος ιερωμένος - είτε ιερέας είτε Αρχιερέας - διακηρύσσει διαφορετικά, όποιος μιλάει για "οικονομίες" και δίνει τα Άχραντα Μυστήρια - το Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού - σε εκείνο τον άνθρωπο που δεν είναι ακόμα ενωμένος με το Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού - Την Ορθόδοξη Εκκλησία - αυτός ο ιερωμένος ΔΕΝ κάνει οικονομία αλλά ακραία παρανομία: ΕΝΟΧΟΣ έσται τού Σώματος καί Αίματος τού Κυρίου!!! (Ά.Κορ.11:27) - διότι ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ το σώμα τού Κυρίου (Ά.Κορ.11:29):

014: όποιος αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών ως μυστήρια, θεωρείται Λύκος που βλάπτει τα πρόβατα!