Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

014: όποιος αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών ως μυστήρια θεωρείται Λύκος που βλάπτει τα πρόβατα!

014: όποιος αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών ως μυστήρια (βλ. Απ.Καν. 46) -
- όποιος αναγνωρίζει το βάπτισμα των αιρετικών ως βάπτισμα (βλ. Απ.Καν.47),
- ή ακόμα χειρότερα - το ράντισμα των αιρετικών ως βάπτισμα (βλ. Απ.Καν. 49-50 μαζί με την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου γιά τα όρια τής οικονομίας) θεωρείται Λύκος που βλάπτει τα πρόβατα!
Οποιος λαλεί διαφορετικά θεωρείται λύκος εν δέρμα προβάτου που βλάπτει τα πρόβατα! (Ματ.7:15, Ιερεμ.23:16-17, Ιω.10:12)

Όπως και ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αγίου Ιγνα­τίου του Θεοφόρου στην εις προς Ήρωνα Επιστολή του λέει: "πάς ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιό­πιστος ή, κάν νυστεύη, καν σημεία ποιή, και προφητεύη, ΛΥΚΟΣ φαινέσθω σοι εν προβάτου δορά προβάτων βοράν κατεργαζόμενος"

Όποιος ανήκει στην Μία Μοναδική και αχώριστη - στην Γνήσια Εκκλησία του Χριστού και δεν εκτιμά αυτό το Θησαυρό που έχει δηλαδή - την εξομειώνει με όλα αυτά τα σχίσματα και αιρέσεις, τα οποία μόνο αυτονομάζονται "εκκλησίες" και αυτά, και τα θεωρεί "το ίδιο πράγμα" με την Εκκλησία του Χριστού, αυτός κάνει ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΥ και κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί γι' αυτό το έγκλημα, και θα αποκοπεί από αυτή τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ Εκκλησία του Χριστού - από το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Σώμα Του - που ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΕ αλλά το εξομείωσε με όλες αυτές τις ανθρώπινες οργα­νώ­σεις σχίσματα και αιρέσεις - και έτσι το βλασφήμισε! Χωρίς καμιά αμφιβολία αυτός, πόσο μάλλον αν είναι κληρικός και γι' αυτό έχει και πιο μεγάλη ευθύνη - θα δώσει φρικτό λόγο στον Κύριο και στην και στη Φοβερή Κρίση και στην Αιωνιότητα!
...

Από εδώ και πέρα για εμάς τους καινούριους "αδάμους" της Καινής Διαθήκης, που με την χάρη του Θεού βρεθήκαμε στον Παράδεισο επί της γης - στην Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία - επαναλαμβάνεται η πρώτη εντολή του Θεού: Επιτρέπεται να τρώμε ΜΟΝΟ από το Δέντρο της Ζωής, και ποτέ από το δέντρο της γνώ­­σης του καλού και του κακού - διότι ο Νόμος του Θεού δεν καταλύεται εις τους αιώνας των αιώνων. Γι’ αυτό και επαναλαμ­βάνεται αυτός ο Νόμος του Θεού μετά την αποκατάσταση του Αδάμ εν τω Παραδείσω επί της γης = την Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η Άμ­πελος της Σωτηρίας και της Αιώνιας Ζωής - το Δέντρο της Σωτηρίας. Το δέ δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού - είναι το δέντρο του Αδάμ με όλες τις αιρέσεις και με την "εκκλησία" του νέου ημερολογίου, με όλα τα σχίσματα και με όλες τις διάφορες θρησκείες πού κατασκεύασε ο άνθρωπος της ξεπεσμένης φύσεως αφού χωρίστηκε από το Θεό καί έχασε την επίγνωση της Αλήθειας.

Για εμάς τους καινούριους "αδάμους" της Καινής Διαθήκης επαναλαμβάνεται η πρώτη εντολή του Θεού: Επιτρέπεται να τρώμε ΜΟΝΟ από το Δέντρο της Αιώνιας Ζωής και ΠΟΤΕ να μή τρώμε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού - δη­λα­δή να μην έχουμε θρησκευτική μυστηριακή κοινω­νία με αυτές τις θρησκείες της ξεπεσμένης φύσης - για να μη χάσουμε τον Παράδεισο: "Μή γίνεσθε ετεροζυ­γούν­τες απίστοις, τίς γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφόνησης Χριστώ πρός Βελίαλ; ή τίς μερίς πιστώ μετά απίστου; τίς δέ συγκατάθεσις ναώ Θεού μετά ειδώλων; (Β΄.Κορ.6:14-16)

Αυτή είναι η ομολογία της Πίστης μας: "Πας, γαρ, ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν σημεία ποιή, και προφητεύη, ΛΥΚΟΣ φαινέσθω σοι εν προβάτου δορά προβάτων βοράν κατεργαζόμενος"

Όποιος αιρετικός (μη εξερουμένου των αιρετικών του νέου ημερολογίου=παναίρεση του οικουμενισμού) ή σχισματικός ή αλλόθρησκος δε δεχτεί τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν - δε ομολογήσει τη Σάρκα Του και δέν αποκοπεί από το δέντρο Αδάμ - τη σάρκα της πτώσεως και του θανάτου - και να ενωθεί (με ΝΟΜΙΜΟ τρόπο!) με τη Σάρκα της Σωτηρίας - αυτός μένει στο δέντρο της πεπτόμενης φύσης του ανθρώ­που, στο δέντρο της απώλειας, όπου ποτέ δεν υπήρχε σωτηρία μετά την πτώση του Αδάμ - γι' αυτό και ο κόσμος είχε ανάγκη Εξαγοραστή, Σωτήρα!!! Τον Οποίο τώρα που ήρθε στον κόσμο - αυτός ο αιρετικός ή σχισματικός ή αλλόθρησκός - Τον απορρίπτει τον Σωτήρα, τον Εξαγοραστή! - Για όλους αυτούς, που δέν Τον δέχτηκαν, όταν Αυτός, επί μακρόν χρόνον αναμενόμενος, ήρθε, τί μένει; Απαντάει ο Απόστολος: "...ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία, φοβερά δε τις εκδοχή κρίσεως καί πυρός ξήλος εσθίειν μέλλοντος τούς υπεναντίους. Αθετίσας τις νόμον Μωυσέως χωρίς οικτιρμών επί δυσίν ή τρυσί μάρτυσιν αποθνίσκει. Πόσω δοκείτε χείρονος αξιοθήσετε τιμω­ρίας ο τον Υόν τού Θεού καταπατή­­σας και το αίμα της διαθήκης κοι­νόν ηγησά­μενος εν ώ ηγιάσθη, και το Πνεύμα τής χάριτος ενυβρί­σας ... Φοβερόν το εμπεσείν είς χεί­ρας Θεού ζώντος!" (Εβρ.10:26-31).

Έτσι όσοι, που με αυτό τον τρόπο δε δέχτηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό, με την πράξη και με την ζωή τους δήλωσαν στο Θεό: "Θεέ, Αυτό το Χριστό που μας έστειλες εμείς δεν Τον δεχό­μαστε. Τώρα εμείς θα απο­θεώ­σου­με ένα δικό μας "χριστό" από τη γη. Αυτόν θα δεχθούμε αυτόν καί θα προσκυνήσουμε!" Και έτσι η λογική εξέλιξη όλου αυτού του κόσ­μου των υπεναντίων(Εβρ.10:27) είναι ο αντίχριστος! (Ιωάν.5:43)

015: Πώς θα γίνει η έλευση του αντιχρίστου;