Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

015: Πώς θα γίνει η έλευση του αντιχρίστου;

015: Πώς θα γίνει η έλευση του αντιχρίστου;

Ο αντίχριστος θα στηρίξει το κράτος του σε τρεις στήλους: την Πολιτική, την Οικονομία, τη Θρησκεία.


Δηλαδή, ακόμα προτού εμφανιστεί ο αντίχριστος, η οργάνωση, η οποία προετοιμάζει την έλευσή του - η παγκόσμια μασωνία - θα οικοδομήσει τρεις παγκόσμιες υποργανώσεις:

P) παγκόσμια πολιτική

E) παγκόσμια οικονομία

R) παγκόσμια θρησκεία

Αν χρειαστεί, μπορούμε με λεπτομέρειες να αναλύσουμε και σαφώς θα διαπιστώσουμε ότι η παγκόσμια Πολιτική ήδη υπάρχει. Πολλά παραδείγματα - δεν έχουμε χώρο σ΄αυτό το άρθρο να τα αναφέρουμε όλα. Αναφέρουμε μόνο το εξής: Οι καινούριες ταυτότητες των χωρών υπηρετούν την παγκόσμια αστυνομία - ένα όργανο της παγκόσμιας πολιτικής.

Η παγκόσμια Οικονομία - και αυτή ήδη υπάρχει - υπάρχει παγκόσμιο ΧΡΗΜΑ! Ποιο; Ούτε το δολάριο (μόνο στις Η.Π.Α.) ούτε το ευρώ (μόνο στην Ευρώπη). Το παγκόσμιο χρήμα είναι η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - το νόμισμα: η ηλεκτρονική ΜΟΝΑΔΑ! - όλες οι Τράπεζες στον κόσμο είναι συνδεδεμένες και λειτουργούν με αυτό το χρήμα.

Εεύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι εφόσον ήδη υπάρχουν οι δύο στήλοι, άρα (είναι και λογικό!) ήδη υπάρχει και ο τρίτος στήλος - η παγκόσμια Θρησκεία! Ναι, υπάρχει! Η παγκόσμια Θρησκεία ονομάζεται "ΠΑΝαίρεση του Οικουμενισμού". Έχουν δημιουργήσει μια παγκόσμια θρησκεία. Η ένωση όλων των αιρέσεων, όλων των μη χριστιανικών θρησκειών - η επανέλευση του πύργου της Βαβέλ! (Γύν.11:4-9)

016: Παγκόσμια Θρησκεία