Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

016: Παγκόσμια Θρησκεία

016: Παγκόσμια Θρησκεία

Στην παγκόσμια θρησκεία ανήκουν όλες οι ανθρώπινες θρησκείες, που κατασκεύασε ο πεπτώμενος άνθρωπος αφού χωρίστηκε από τον Θεό και έχασε την επίγνωση της Αληθείας, όλες οι "εκκλησίες" που είναι αποκομμένες από την Αμπελο Ιησούς Χριστός.


Σ’ αυτή την παγκόσμια θρησκεία ανήκει και η "εκκλησία" του νέου ημερολογίου! Βλέπε στο τέλος “Παγκοσμιοποιήση της Εκκλησιας” - για να καταλάβεις ποιός είναι ο πραγματικός σκοπός της εισβολής του νέου ημερολογίου εις την Ελληνική Εκκλησία το 1924.


Έχουν κοινή θρησκευτική ζωή, κοινές τελετές, κοινές λειτουργίες. Η ένωσις τους δεν αναζητείται πια, αλλά ήδη υπάρ­χει! Είναι πραγματικό­τητα! Εκφράζεται σ’ αυτές τις κοινές τε­λε­τές, σ’ αυτές τις κοινές λει­τουργίες, κοινή θρησκευτική ζωή... Παράδειγμα η συμμετοχή του Χριστοδούλου, πρώην "επισκόπου" Δημητριάδος και νυν "αρχιεπισκό­που" όλων των νεοημερολογιτών της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Συμ­βούλιο των Εκκλησιών (το επίσημο όνομα της Παγκόσμιας Θρησκείας του Οικουμενισμού), όπου πρω­τοστα­τούσε ως επίσημος εκπρό­σωπος της Ελληνικής εκκλησίας, παρασύ­ρο­ν­τας στο βωμό της αίρεσης όλους τους "υποτιθέμε­νους" Ορθοδό­ξους Έλληνες που τον μακαρίζουν.

Στο κείμενο που ακολουθεί θα δώσουμε μόνο μερικά παραδείγ­ματα, μόνο για πληροφόρηση, όχι λεπτομέρειες. Για μας το να περιγράψουμε ολόκληρη την επί δεκάδες χρόνια θρησκευτική ζωή της ΠΑΝθρησκείας του Οικουμενισμού σε μία τέτοια μικρή μελέτη είναι αδύνατον. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα, προτείνουμε να διαβάσει τα έργα του Μοναχού Ιακώβου "Φιλήματα Ιούδα" (πάνω από 300 σελίδες!), "Το άθεο δόγμα του οικουμενισμού" (γύρω στις 300 σελ.), τα περιοδικά "?γιος Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης"... Αυτά τα γεγονότα που αναφέρονται εκεί, είναι γνωστά.

i-230814 001 Επίσης και στο κείμενο που θα ακολουθήσει, οι εικό­νες είναι από επίση­μες τηλεοπτικές εκ­πομπές σε κανάλια σε ξένα κράτη σε όλο τον κόσμο.

Δεν είναι τόσο γνωστά στην Ελλάδα και στις άλλες Ορθόδοξες χώρες διότι εκεί δεν τα δείχνουν - για να μην καταλάβουν και αγανακτήσουν οι ορθόδοξοι και ξεσηκωθούν και φύγουν από την πλάνη του οικουμενισμού.Ενώ στα ξένα κράτη οι αιρετικοί και οι αλλόθρησκοι χαίρονται όταν τα βλέπουν.

Θα αναφέρουμε μόνο
δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινών λειτουργιών