Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

017: Δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινών λειτουργιών.

017: Δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινών λειτουργιών.

Από αυτά τα παραδείγματα φαίνεται καθαρά ότι η παγκόσμια θρησκεία δε χτίζεται τώρα - ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ - ήδη λειτουργεί! Σ' αυτές τις κοινές μικτές λειτουργίες, η λειτουργική της ζωή - κοινή για όλες τις υποθρησκείες - που την αποτελούν ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ, λαμβάνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ! Αυτά τα παραδείγματα μας δίνουν ΕΙΚΟΝΑ γι' αυτήν, μας δίνουν ευκαιρία να παρατηρήσουμε στην πρακτική και να συνειδητοποιήσουμε: απλά ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ αυτή η θρησκεία και ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ η ζωή της!

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γι' αυτές τις κοινές λειτουργίες είναι ότι συνήθως αρχίζουν με ΦΑΝΕΡΗ ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΙΑ - τελετική επίκληση των ακαθάρτων πνευμάτων - για να έρθουν να "ευλογήσουν" και να "αγιάσουν" τη λειτουργία και όσους παίρνουν θέση σ' αυτή. Πραγματικά, ο κάθε κανονικός άνθρωπος με απλό μάτι συνειδητοποιεί ότι αυτό δεν είναι ευλογία και αγιασμός αλλά ακριβώς το αντίθετο: μαγαρισμός και κατάρα. Σ' αυτήν την λειτουργία παίρνουν θέση αντιπρόσωποι της νεοημερολογίτικης εκκλησίας της Ελλάδας, του Πατριαρχείου της Μόσχας και όλες οι τοπικές κατά κόσμο επίσημες ορθόδοξες εκκλησίες, ή καλύτερα να πούμε: αυτόονομαζόμενες "ορθόδοξες". Οι αυτοονομαζόμενοι "ορθόδοξοι" με τον ίδιο τρόπο με τους υπόλοιπους παρεβρισκομένους λαμβάνουν τους παγανιστικούς "αγιασμούς" και "ευλογίες". Αυτά είναι διάφορα είδη σαμανισμού, αρχαία μαγεία και άλλα είδη αυθεντικού παγανισμού και σατανισμού.

Η παγκόσμια θρησκεία χρησιμοποιεί ονόματα, τα οποία ακούγονται "επιστημονικά" - όπως και για την ίδια θρησκεία ως οργάνωση, έτσι και στα οργανωμένα πανηγύρια της: "Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών" ... "Έκτη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβούλιου των Εκκλησιών" ... όμως οι εκτελούμενες εκεί σαμανιστικές τελετές και παγκόσμιοι πανήγυροι και χάος, σε αντίθεση με τα ονόματα που τους δίνουν, καθόλου δεν έχουν επιστημονικό πρόσωπο.


i-230716 003 Κοι­νή θρησκευτική λειτουρ­γία στο Βανκού­βερ, Καναδάς, Αύγουστος 1983